Visste du at...

TESS har et enormt spekter av produkter og tjenester til hele næringskjeden i havbruk sektoren.

 • Engineering av slangetekniske løsninger
 • Integrerte forsyningsløsninger
 • Produkter og konsepter tilpasset behov og krav hos:
  • Settefisk-/Smoltanlegg
  • Matfiskanlegg
  • Brønnbåter og avlusningsfartøy
  • Foredlingsfabrikk
Nyheter


Største prosjektavtalen i TESS


Norway Royal Salmon har utviklet et nedsenkbart oppdrettsanlegg til havs, som er dimensjonert for værharde områder og gir laksen mulighet til å være i åpent hav. TESS har utviklet systemet og leverer merdeslanger, rør, kabler, oppdriftselementer og tilbehør til det rekordstore prosjektet.

Prosjektet hadde sitt opphav høsten 2015, hvor Norway Royal Salmon (NRS) etablerte et samarbeid med designere og ingeniører i Aker Solutions. Over 60 ulike konsepter ble utviklet i løpet av de neste månedene, basert på funksjonelle krav fra NRS. I mars 2016 ble dagens løsning valgt og utviklingstillatelser ble sendt til Fiskeridirektoratet. Nøyaktig to år etter mottok NRS tilsagn fra Fiskeridirektoratet om åtte utviklingstillatelser. Direktoratet krever at prosjektet skal dokumenteres metodisk, slik at kunnskapen kan deles og være tilgjengelig for næringen.

NRS sendte ut informasjon til 90 potensielle leverandører og gjennomførte møter med 30 av disse på kort tid, inklusive TESS. Prosjektansvaret har ligger forankret hos innovasjonsdirektør Jan Dyre-Hansen og divisjonsleder for slanger, Lars-Otto Fredriksen siden høsten 2018. Sammen har de stått for det kommersielle og tekniske ansvaret i prosjektet. – Vi gjennomførte vårt første møte med NRS og Aker Solutions under Industriens Motemesse i september 2018, forteller Lars-Otto Fredriksen i TESS.  

11. november signerte TESS avtalen med NRS om levering av merdeslanger, rør, kabler og tilbehør til prosjektet – tidenes største enkeltavtale i TESS. Samme måned ble det besluttet å plassere Arctic Offshore Farming på Fellesholmen utenfor Kvaløya i Troms. 

Kritiske komponenter
Merdeslangene som leveres og monteres består av teknisk integrerte slanger, rør og kabler som skal transportere fôr, luft, strøm og fiberoptiske signaler fra fôrflåten til merdene. I tillegg skal en robust slange transportere død fisk og rester fra fôr tilbake til fôrflåten.

Oppdrettsanlegget er nedsenkbart og designet for å stå i åpent hav, dette medfører at man i stor grad unngår bl.a lakselus. Industriprosjektet vil bidra til bærekraftig vekst for norsk havbruksnæring og bidra til FAOs (FN) ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt.

Anlegget består av to individuelt forankrede merder med diameter på 77 meter og plass til 3000 tonn fisk i hver, samt en fórflåte. Merdene og fôrflåten ligger i en triangelform med avstand på 230 meter fra hverandre. Merdeslangene er 300 meter og ligger i bueform 20 meter under havflaten.  I tillegg ligger en trippelkabel på 450 meter mellom merdene. Alle slange- og kabelløsninger er nedsenket med forankring i havbunnen og har flytere som gjør at ønsket dybde beholdes. Denne innovasjonsteknologien krever nøyaktige utregninger, kvalitetsprodukter, og kanskje viktigst av alt – relevant erfaring.


– Det som er vår innovasjon er å bruke kjent teknologi i nye applikasjoner. Merdeslangene er kritiske komponenter i anlegget og det er mange viktige faktorer som avgjør at de skal fungere. TESS sin lange erfaring innen Olje & Gass og Havbruk gjør at vi med trygghet kan velge løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet, sier Fredriksen. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lars-Otto Fredriksen, tlf: 32 84 40 21
eller Jan Dyre Hansen, tlf: 32 84 40 04

TESS har vært en viktig støttespiller

Bremnes Seashore og TESS har et godt og fruktbart kundeforhold. I februar 2019 inngikk selskapene en rammeavtale om forbruksmateriell som omfatter blant annet arbeidsklær, verneutstyr og verktøy. Vi tok en kort prat med innkjøpsleder digitalisering Mikael Søgaard og HMS-sjef Silje Kathrine Alvsvåg hos Bremnes Seashore for å høre om deres erfaring med TESS.

Hvorfor valgte dere TESS?

Mikael: – TESS hadde en proaktiv tilnærming som vi satte pris på, og vi fikk et godt kommersielt tilbud fra TESS. I tillegg har de lokasjoner i nærheten av våre avdelinger som Tau og Hardanger, så alle ting lå til rette for et godt samarbeid.

Silje: – Vi fikk egentlig servert TESS på et fat, da avtalen ble forankret hos innkjøpsavdelingen. TESS har levert klær og utstyr til våre avdelinger som er i tråd med våre ønsker og behov.

Har dere vært fornøyde med servicen og produktene fra TESS?

Mikael: – Så absolutt. Siden september har vi hatt over 1400 transaksjoner, og i nærmere 80 prosent av tilfellene går ordrene digitalt og direkte. I de tilfellene det har dukket opp problemstillinger, har TESS vært raske på ballen og løsningsorienterte.

Silje: – Ja, det har vi. Tilbakemeldingene fra avdelingene er positive. Det som har vært av klager er raskt håndtert. I tillegg er servicesentrene til TESS i nærhet til våre lokasjoner, som gjør at varene blir hurtig levert.

Både Søgaard og Alvsvåg har hatt tett dialog med Njål Tvedt, som til daglig er KAM i Havbruk og Fiskeri-segmentet i TESS. Begge er fulle av lovord om sin kontaktperson.

– Jeg har hatt god kontakt med Njål siden starten av samarbeidet, og han er på ballen for å løse problemer når de oppstår. Som eksempel i koronatiden har vi vært sterkt avhengige av munnbind og annet smittevernsutstyr for å holde produksjonen i gang, da har Njål og TESS stått på og vært en viktig støttespiller for å innhente disse produktene i en sårbar tid, forteller Søgaard.

– Njål og de vi har hatt kontakt med fra TESS er raske til å finne løsninger og gir seg ikke før jobben er gjort, supplerer Alvsvåg.

Bremnes Seashore er blant verdens ledende leverandører av oppdrettslaks, med over 80 års erfaring innen virke. Selskapet driver 23 oppdrettsanlegg i ni ulike kommuner på Vestlandet. TESS takker for tillitten og ser frem til et fortsatt givende og godt kundeforhold med Bremnes Seahore.