INNOVATIV DESINFEKSJON I TABLETTFORM
MILJØVENNLIG - HMS VENNLIG - IKKE KORROSIVT - PLASSBESPARENDE

Miljøvennlig og effektiv

SALAR-DES er en innovative desinfeksjonstabletter som er biologisk nedbrytbar og pH-nøytral. Dette gir et produkt som verken er korrosivt på aluminium eller er etsende på hud. Det kan benyttes i både ferskvann og saltvann. SALAR-DES er et fullgodt alternativ til natriumhypokloritt og hydrogenperoksid-baserte produkter.

SALAR-DES er en svært effektiv brusetablett. Én kilo SALAR-DES gir samme desinfiserende effekt som 65 kilo natriumhypokloritt. Den selvoppløsende brusetabletten har flere fordeler.

– Bruseeffekten gir strømninger i vannet, og bidrar til at desinfeksjonsmiddelet distribueres godt uten omrøring. Håndteringen er også mindre arbeidskrevende, siden man trenger langt mindre mengder sammenlignet med tradisjonelle desinfeksjonsmidler.

Gjennomtestet og godkjent

SALAR-DES er utviklet etter et konkret ønske fra havbruksnæringen. Etter fire års testing og utprøving i samarbeid med Lerøy Midt, ble det nye desinfeksjonsproduktet våren 2016 godkjent av Statens Legemiddelverk. SALAR-DES står på Mattilsynets liste for godkjente desinfeksjonsmidler til akvakultur.

Den store fordelen er den lave doseringen som kreves for effektiv desinfisering og renhold, forklarer Ole Groven Eskerod, driftsleder i Lerøy Midt. Han har blant annet brukt SALAR-DES til desinfisering og renhold av rensefiskskjul.

– Vi har svært gode erfaringer med SALAR-DES som alternativ til natriumhypokloritt, og er glade for at produktet er kommersielt tilgjengelig, legger han til.
Skåner miljøet
SALAR-DES er et pH-nøytralt produkt som ikke fører til utslipp av lut. Testingen av SALAR-DES dokumenterer at utslipp av restklor reduseres med hele 95 prosent sammenlignet med natriumhypokloritt. Når konsentrasjonen av Salar Des kommer under angitt konsentrasjon, brytes løsningen ned til vann, karbondioksid, salt (natriumklorid) og nitrogen – naturlige komponenter i havet.
Plassbesparende
SALAR-DES selges i 2 forpakninger:
- Bøtte med 100 stk 70 grams tabletter
- Bøtte med 130 stk 35 grams tabletter

- Sekk med 570 stk 35 grams tabletter

 
Èn bøtte à 7 kg gir hele 2200 liter med godkjent bruksløsning til virus desinfeksjon. 


 
For tilbud, spørsmål eller en fagprat - kontakt oss!
Finnmark/Troms/ Nordland: 
Siw Kjær
47 65 59 99

sik@tess.no
Trøndelag/
Nordland: 

Inge Haarberg
48 15 90 47

inha@tess.no
Søndre Vestland/
Rogaland/Agder: 

Njål Tvedt 
90 25 72 99

njal.tvedt@tess.no
Segmentdirektør: 
Jan Eric Haagensen
98 84 54 63 

jeh@tess.no
     Møre og Romsdal/
     Nordre Vestland: 

     Arthur Geir Brenne
         97 77 17 95

         agb@tess.no