TESS leverer bærekraftig og berøringssikker slange for transport av fôr. ECOFEEDER er beregnet for resirkulering og gjenbruk, noe som gir en betydelig miljøgevinst. ECOFEEDER er tilpasset både nåtidens og fremtidens forventninger til ressursgjenvinning, slitestyrke, UV-bestandighet og HMS. ECOFEEDER fôrslange med miljøsirkel avtale gjør at vi sammen bidrar til ansvarlig produksjon og forbruk. Ved å velge fôrslanger fra TESS bidrar vi sammen til å oppfylle FN's bærekraftsmål. 

Ikke bare bruk men sirkulær gjenbruk!

Gjenbruksslangen består av 95% av ditt returnerte ECOFEEDER materiale. 

 

  • Potensielt 60% mindre plastproduksjon
  • Sirkulær økonomi med flere generasjoner bruk  
  • Reduserer ressurser på avveie 
  • Reduserer CO2 utslipp
  • Rengjøring og fragmentering på lokasjon
  • Dokumentasjon på resirkulert materiale
  • Gjen-produksjon
  • Miljørapport på innlevert materiale
*|END:WEB_VIDEO|*
Se video fra et av våre resirkuleringsoppdrag

Eide Fjordbruk 
 - valgte ECOFEEDER for miljøet

 Fôrslangen er litt dyrere enn andre slanger, men for oss i Eide fjordbruk er miljøhensyn viktig. Vi valgte Ecofeeder fordi den kan resirkuleres, det blir store mengder dersom vi skulle ha sendt 5000 meter slange til forbrenning, sier Tomas Frotjold, driftsleder i Eide Fjordbruk, Fensfjorden.

Eide fjordbruk er et oppdrettsselskap med base i Hardangerfjorden, Fensfjorden og Osterfjorden. I Fensfjorden alene er det lagt ut 5000 meter slange for foring av fisk.

- Ecofeederen renses og males opp på kaia av folk fra TESS for deretter å bli smeltet om til ny fôrslange. Vi sparer både miljøet og arbeidet med å bli kvitt slangene når de må byttes, sier Frotjold.

I dag har Eide fjordbruk i Fensfjorden 2. generasjons Ecofeeder, altså en slange som er resirkulert til ny bruk.

ECOfeeder er en berøringssikker fôrslange der det antistatiske materialet og slangematerialet (polyethylene) er støpt i ett stykke slik at slangen beholder sine antistatiske egenskaper når den males opp og støpes på nytt.  En fôrslange kan gjenbrukes i flere generasjoner og gir sirkulær gjenbruk. De fem tusen meterne i Fensfjorden utgjør ca 10 tonn polyetylen.

ECOFLEXLINER og ECOLINER
- spesielt utviklet for å redusere mikroplast utslipp. 

For å spare miljøet ytterligere for mikroplast og forlenge levetiden til fôrslangene, har TESS utviklet ECOFLEXLINER og ECOLINER. Disse plasseres på utsatte slitasjeområder, og minimerer dermed mikroplastutslipp. 
LES MER HER

Analyse av fôrslanger 

TESS tilbyr tilstandskontroll og fordypende analyser på fôrslanger. Tilstandskontrollen vil ivareta slangens drifts parametere og har som formål å avdekke slitasjepunkter samtidig som  levetiden forlenges.
– Tilstandskontrollen tilbys som en tilleggstjeneste til våre kunder av ECOFEEDER-slangen, forteller innovasjons direktør Jan Dyre-Hansen ved TESS.
Kontrollen inneholder måling av lufthastighet, ultralyd, temperatur og antistatiske egenskaper. Lufthastigheten måles for å kunne optimalisere slangen og redusere slitasje. Temperaturmåling benyttes for å avdekke konkrete slitasjeområder i slangen via varmesøk. Elektrisk måleutstyr benyttes for å måle ledeevne.

For tilbud, spørsmål eller en fagprat - kontakt oss!
Finnmark/Troms/ Nordland: 
Siw Kjær
47 65 59 99

sik@tess.no
Trøndelag/
Nordland: 

Inge Haarberg
48 15 90 47

inha@tess.no
Vestland/
Rogaland/Agder: 

Njål Tvedt 
90 25 72 99

njal.tvedt@tess.no
Segmentdirektør: 

Jan Eric Haagensen
98 84 54 63 

jeh@tess.no
Møre og Romsdal/
Nordre Vestland: 

Arthur Geir Brenne
97 77 17 95

agb@tess.no